De Overstap

Met de Overstap brengen we alle leerlingen in beeld die het VO uitstromen richting een vervolg opleiding.

Elk jaar zijn er weer VMBO leerlingen die na het behalen van hun diploma niet verder gaan met een opleiding. Deze groep leerlingen vraagt extra aandacht van het onderwijs en de gemeenten. 

In augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Dat houdt in dat iedereen die nog geen 18 jaar is een opleiding moet volgen om tenminste een MBO-niveau 2 diploma, een Havo diploma of een VWO diploma te halen.

Gemeenten, alle vmbo-scholen en MBO scholen uit de Stedendriehoek werken samen hard aan de uitdaging om elke vmbo-leerling een passende plek binnen een vervolgopleiding te geven. De Overstap monitort dit traject en helpt om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

In de praktijk werkt dit als volgt. De vmbo-scholen melden digitaal de leerlingen die in de examenklassen zitten aan bij de Overstap. Van daaruit worden de leerlingen gevolgd tot zij ook echt ingeschreven staan en onderwijs volgen bij een MBO-opleiding of een andere onderwijsinstelling.

Met de leerlingen die na de zomervakantie nog niet naar school gaan, wordt door de leerplichtambtenaren contact opgenomen. Zij zullen deze leerlingen begeleiden en motiveren om toch verder te gaan met een studie waarmee zij in ieder geval een startkwalificatie behalen. Hierdoor wordt vroegtijdig schoolverlaten verder terug gedrongen.

In het tabellenboek vindt u de uitstroomgegevens van de VMBO scholen in onze regio naar het MBO

Hieronder kunt u het Tabellenboek downloaden van de Beroepskolom Stedendriehoek.

Tabellenboek 2016 BKSD.pdf | pdf 1.3mb