Welkom bij de Beroepskolom Stedendriehoek

De vo-scholen, de mbo-opleidingen en de gemeentes in de regio Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen werken samen in het samenwerkingsverband Beroepskolom Stedendriehoek. Goede aansluiting van het vo op het mbo is van essentieel belang om leerlingen een bewuste en goed begeleide route te laten volgen in hun opleidingscarriere en om teleurstellingen of verkeerde keuzes te voorkomen.

De Beroepskolom Stedendriehoek richt zich onder andere op:

  • OpZicht, de mogelijkheid voor 3e jaars vo-leerlingen tl/gl en mavo om gedurende een dagdeel kennis te maken met één van de meer dan 100 mbo-opleidingen voor niveau 3 en 4 in de regio Stedendriehoek.
  • Digitaal Doorstroom Dossier, leerlingen vullen dit dossier zelf digitaal in als overdrachts document naar het mbo. 
  • De Overstap, hierin worden alle vmbo-schoolverlaters gevolgd en waar nodig begeleid naar een vervolgopleiding.

Voortijdig school verlaten (VSV)

Voortijdig schoolverlaten is een groot maatschappelijk probleem. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden tal van initiatieven en activiteiten ontplooid om het aantal voortijdig schoolverlaters tegen te gaan.

In de regio Stedendriehoek werken alle scholen voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en mbo (middelbaar beroepsonderwijs) samen in het samenwerkingsverband Beroepskolom Stedendriehoek. Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is een thema van de Beroepskolom. Een goede keuze voor een beroepsopleiding kan teleurstellingen voorkomen en vroegtijdig school verlaten tegen gaan.


Daarnaast werkt het regionaal voortgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo) en middelbaar beroepsonderwijs intensief samen aan de bestrijding van vsv met de gemeenten enerzijds en het ministerie van OCW anderzijds. Dit heeft geresulteerd in specifieke activiteiten. Aventus treedt hierbij namens de regio op als ‘contactschool’ voor het VSV convenant.