Over de Beroepskolom Stedendriehoek

Het samenwerkingsverband Beroepskolom-Stedendriehoek wordt gevormd door samenwerking van onderwijspartners VO en MBO en gemeenten in deze regio. Daarbij wordt (nog) onderscheid gemaakt in twee subregio's

Ten westen van de IJssel in de regio Stedendriehoek werken de vmbo- en mbo-scholen uit Apeldoorn en Epe samen in het ASB (Apeldoorns Samenwerkingsverband Beroepskolom).

Langs de IJssel in de regio Stedendriehoek werken de vmbo- en mbo scholen uit Deventer, Holten, Zutphen, Warnsveld, Lochem, Dieren en Vorden samen in het SBMIJ (Samenwerkingsverband Beroepskolom Midden IJssel).

Deze samenwerkingsverbanden kennen ieder een bestuurlijk overleg met eindverantwoordelijkheid in de besluitvorming. Daaronder functioneert een stuurgroep om te komen tot voorgenomen besluiten ten behoeve van het programma voor de SBMIJ. Het ASB heeft een dagelijks bestuur met een zelfde opdracht. De programma manager bewaakt de tot stand koming en uitvoering van het programma Beroepskolom Stedendriehoek en wordt daarbij ondersteund door twee projectleiders. Voor elke subregio één.