Welkom bij de Beroepskolom Stedendriehoek

De vo-scholen, de mbo-opleidingen en de gemeentes in de regio Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen en werken samen in het samenwerkingsverband Beroepskolom Stedendriehoek. Goede aansluiting van het vo op het mbo is van essentieel belang om leerlingen een bewuste en goed begeleide route te laten volgen in hun opleidingscarriere en om teleurstellingen of verkeerde keuzes te voorkomen.

De Beroepskolom Stedendriehoek richt zich onder andere op:

  • OpZicht, de mogelijkheid voor 3e jaars vo-leerlingen BB/KB/GL/TL en mavo om gedurende een dagdeel kennis te maken met één van de meer dan 100 mbo-opleidingen voor niveau 3 en 4 in de regio Stedendriehoek.
  • Digitaal Doorstroom Dossier, leerlingen vullen dit dossier zelf digitaal in als overdrachtsdocument naar het mbo. 
  • De Overstap, hierin worden alle schoolverlaters gevolgd en waar nodig begeleid naar een vervolgopleiding.